M.Sc. Students

List of M.Sc. 2nd year students of Department of Physics, S.L.I.E.T., Longowal 

KM.ARCHNA MAURYA
ABIR DUBEY
ANIL KUMAR BEHERA
BHARAT YOGI
KG VISHAL SRIVATHS
HARINI S RAO
KOOTHODIL ABHIJITH AUGUSTINE
KULKARNI MANASI VINAYAK
MONALISA PANIGRAHI
ARUNAAVA GHOSH
YOGEESH N
PAWAN KUMAR
JITENDRA KUMAR YADAV
PARAS DRALL
SAPINDER SINGH
GITANSHU
PARDEEP KAUR
MANSI

List of M.Sc. Ist year students of Department of Physics, S.L.I.E.T., Longowal

SOUMIK BHOWMIK
KARAN SINGH HADA
PARITOSH SHUKLA
ABHISHEK VERMA
AJAY KUMAR RUNDLA
VIVEKANAND JAKHAR
AJAY KUMAWAT
DEBDAIPAYAN HALDAR
SRIJAN BANERJEE
SHALINI BHATTACHARJEE
RAJVEER KAUR
NIKHIL KUMAR
SANTANU SAMANTA