M.Sc. Students

List of M.Sc. 2nd year students of the Department of Physics, S.L.I.E.T., Longowal

SOUMIK BHOWMIK
KARAN SINGH HADA
PARITOSH SHUKLA
ABHISHEK VERMA
AJAY KUMAR RUNDLA
VIVEKANAND JAKHAR
AJAY KUMAWAT
DEBDAIPAYAN HALDAR
SRIJAN BANERJEE
SHALINI BHATTACHARJEE
RAJVEER KAUR
NIKHIL KUMAR
SANTANU SAMANTA

 

List of M.Sc. 1st  year students of Department of Physics, S.L.I.E.T., Longowal 

2363001 SUMAN SOMANI
2363002 HARPREET KAUR
2363003 ADITI MALVIYA
2363004 ANMOL SINGH
2363005 VIJAY KUMAR
2363006 ANINDITA POREY
2363007 MUNMUN ROY
2363008 PUNYASHA NAYAK
2363009 SUCHIKA
2363010 BHAVNESH
2363011 SOMENDRA
2363012 SHAHIDUL ISLAM
2363013 OMVEER SINGH